Tarieven

Sinds 1 januari 2021 is het kwaliteitskader ambulancezorg rondom psychiatrische beoordeling van kracht. GGZ Vervoersdienst heeft met verschillende Regionale ambulance voorzieningen contracten afgesloten.

Dit betekend dat de vergoeding gedekt is door de zorgverzekering. In andere gevallen is opdrachtgever verantwoordelijk voor de financiële gevolgen.
Weten of uw organisatie een overeenkomst heeft met ons? Neem dan gerust contact met ons op.

Geloof jij ook dat goede zorg al op weg naar de instelling begint?

Neem contact met ons op en wij nemen alle zorg uit handen.

Jeugdzorg vervoer

Indien het gaat om jeugdwet en de wens bestaat dat er gebruik gemaakt wordt van GGZ vervoer, zal dit in afstemming gaan met de inhoudelijk verantwoordelijke bij de zorgaanbieder.  Het is per gemeente afhankelijk of hier aanvullende financiering voor opgevraagd kan worden. De zorgaanbieder is op de hoogte van de ingekochte zorg en kan dit op verzoek bij de gemeente opvragen. De financiering aan GGZ Vervoer zal vervolgens bekostigd worden via de zorgaanbieder.  Wanneer gemeente dit niet via de zorgaanbieder kan laten financieren, is het aan de verantwoordelijke GI om dit met de gemeente nader af te stemmen.

Bij de jeugdzorg plus zijn de vervoerskosten meegenomen in het budget. De zorgaanbieder is in deze t.a.t. financieel verantwoordelijk. Het is hierbij wederom van belang om de inhoudelijke afweging te maken met de verantwoordelijke zorgaanbieder.

Met de GGZ Vervoersdienst kies je voor een manier van vervoer die stigmatisering en escalatie voorkomt. Zodat de client, zijn naasten en jij als hulpverlener minimaal worden belast.