Jeugdzorg vervoer van en naar de instelling

Voor jongeren in de gesloten jeugdzorg

Is je cliënt jonger dan achttien jaar?

De GGZ Vervoersdienst verzorgt al het begeleid vervoer van en naar gesloten jeugdzorg instellingen in heel Nederland. Zoals bij een overplaatsing, uithuisplaatsing of familiebezoek. Dat doen we met speciale begeleiders, die weten hoe ze moeten omgaan met jongeren die gedragsproblemen hebben. Want naast hun werk voor de GGZV, werken ze ook als pedagogisch medewerker voor deze doelgroep.

Het vervoer van jongeren binnen de geestelijke gezondheidszorg, is sinds 2016 onderdeel van de jeugdhulpplicht. Dit betekent dat de zorgaanbieders verantwoordelijk zijn voor het vervoer van en naar behandellocaties. Zij hebben dit uitbesteed aan de Jeugdzorgvervoer.

Wat kun je van ons verwachten? Is discreet begeleid vervoer geschikt voor jouw cliënt?