Cliënten

Soms is het lastig of niet mogelijk om zelfstandig te reizen en dat begrijpen wij. Er is begeleiding nodig door goede professionals die u op de juiste wijze kunnen ondersteunen van A naar B

Naasten

Heeft u een familielid, vriend of kennis die te maken heeft met GGZ- of verslavingsproblematiek? Deze indicaties zijn voor de cliënt een uitdaging, maar kunnen ook voor naasten ingrijpend zijn

Professionals

Als professionele vervoersdienst ondersteunen en ontzorgen wij GGZ-instellingen, ziekenhuizen en andere aanpalende instellingen in het begeleiden en vervoeren van cliënten

Cliënten

Soms is het lastig of niet mogelijk om zelfstandig te reizen en dat begrijpen wij. Er is begeleiding nodig door goede professionals die u op de juiste wijze kunnen ondersteunen van A naar B

Naasten

Heeft u een familielid, vriend of kennis die te maken heeft met GGZ- of verslavingsproblematiek? Deze indicaties zijn voor de cliënt een uitdaging, maar kunnen ook voor naasten ingrijpend zijn

Professionals

Als professionele vervoersdienst ondersteunen en ontzorgen wij GGZ-instellingen, ziekenhuizen en andere aanpalende instellingen in het begeleiden en vervoeren van cliënten

GGZ Vervoersdienst

Goede zorg begint op weg naar de instelling

Met de GGZ Vervoersdienst willen wij de zorg tijdens het vervoer naar de GGZ-instelling voor  mensen met verward gedrag kwalitatief verbeteren.

Daarom bieden wij voor mensen met verward gedrag en/of verslavingsproblematiek een vervoersdienst, zodat goede zorg begint op weg naar de instelling. De GGZ Vervoersdienst biedt passend vervoer met professionele begeleiding. Afgestemd op de behoeften van de cliënt. We vervoeren zo normaal mogelijk zonder stigma’s!!

GGZ Vervoersdienst

GGZVervoer vervoert al jarenlang mensen met verward gedrag. GGZ Vervoersdienst gelooft in begeleiding en vervoeren op maat waarbij het bieden van passende zorg en ondersteuning centraal staat. Onze manier van werken is mensgericht, waarbij zorgvuldigheid en veiligheid centraal staan.

lees verder

Jeugdzorg vervoer

De GGZ Vervoersdienst verzorgt al het begeleid vervoer van en naar gesloten jeugdzorg instellingen in heel Nederland. Zoals bij een overplaatsing, uithuisplaatsing of familiebezoek. Dat doen we met speciale begeleiders, die weten hoe ze moeten omgaan met jongeren die gedragsproblemen hebben.

lees verder

Inzetbaar voor

  • Begeleidend vervoer

  • Speciaal vervoer

  • Vervoer verslavingszorg

  • Professionele begeleiding

De GGZ Vervoersdienst biedt passende zorg gericht op het welzijn van de cliënt.

Onze benadering is laagdrempelig, ons vervoer veilig. Want herstelgerichte zorg die begint op weg naar de instelling.

Ons vervoer is 24/7 aan te vragen en inzetbaar. Altijd binnen 1 uur en 15 minuten na aanvraag op plaats van bestemming. Wij ontzorgen u graag als het gaat om vervoer met begeleiding.