Vervoer verslavingsproblematiek

De GGZ Vervoersdienst biedt passend vervoer voor personen met GGZ- of verslavingsproblematiek. Kwaliteit, veiligheid en duurzaamheid zijn een onderdeel van goede herstelgerichte zorg die begint op weg naar de instelling.

Normaliserend vervoer als het echt niet anders kan, bij GGZ- of verslavingsproblematiek

De GGZ Vervoersdienst is een onafhankelijke ‘normaliserende’ vervoersdienst voor mensen met GGZ- of verslavingsproblematiek. Gezien de aard van de problematiek is het soms onmogelijk zelfstandig te reizen en is ervaren begeleiding nodig die daar op een professionele wijze mee omgaat. De GGZ Vervoersdienst biedt daarom betrouwbaar en passend vervoer naar een instelling voor GGZ zorg of tussen twee instellingen.

Veilig en normaal, om dwang- en drangmaatregelen te voorkomen

De GGZ Vervoersdienst zorgt voor voldoende gespecialiseerde begeleiding door heel Nederland. Voor, tijdens en na het vervoer, 24 uur per dag, gepland of ongepland. Door de motiverende en optimistische aanpak van onze medewerkers wordt al tijdens het vervoer gezorgd voor een veilige en normale situatie waarbij het gebruik van dwang- en drangmaatregelen wordt voorkomen.

Een tijds- en kostenefficiënte oplossing

Als medewerker van een GGZ-instelling bent u vaak veel tijd kwijt om passend vervoer te regelen in crisissituaties. Mensen moeten vervoerd worden van afdeling naar afdeling, van instelling naar instelling of worden teruggebracht na een vermissing. Eigenlijk is hiervoor nooit de goede oplossing voorhanden. De GGZ Vervoersdienst biedt u die oplossing wel.

Professionele begeleiding tijdens en na het vervoer

De GGZ Vervoersdienst maakt gebruik van goed opgeleide professionals die het belangrijk vinden om mensen zo normaal mogelijk te vervoeren. Ook meerdere begeleiders zijn mogelijk bij de GGZ Vervoersdienst. Tevens kunnen zij voor en na het vervoer worden ingezet om de-escalerend te werken. Op deze manier kunnen dwang- en drangtoepassingen voorkomen worden. Ook kan door het snel inzetten van de GGZ Vervoersdienst voorkomen worden dat mensen onnodig lang in een cel op het politiebureau moeten wachten op vervoer. Ons vervoer is ook inzetbaar voor jeugdigen met een GGZ- of verslavingsproblematiek. Bel voor meer informatie om of een afspraak in te plannen naar 088-11 23 900.