Binnen ons project ‘over grenzen heen’ is het afgelopen jaar door meerdere partijen in de acute keten succesvol samengewerkt om passend vervoer voor psychiatrische patiënten mogelijk te maken. Politie en ambulance als dat moet, alternatief vervoer door de GGZ-vervoersdienst als dat kan, waarbij het belang van de patiënt voorop staat.

De ggz deskundige (behandelaar) stelt hierbij overigens altijd de indicatie voor vervoer vast.
De pilot heeft opgeleverd dat er intensief samengewerkt wordt in de acute keten. Daarbij is gebleken dat de inzet van partijen efficiënt is.

passend vervoer

De patiënten worden vervoerd op een manier die past bij hun situatie en de begeleiders zetten in op de-escalatie, rust en normalisatie.
De ervaringen van cliënten laten duidelijk zien dat zij er zelf baat bij hebben hoe we het nu aanvliegen.
Alle betrokken partijen zijn het er verder over eens dat het succes zit in de ervaringen van de patiënten en de intensievere samenwerking in de acute keten.

En nu?
In 2020 gaan we verder met het project ‘over grenzen heen’ op basis van subsidie van ZonMw. Voor 2021 moet de staatssecretaris beleid hebben vastgesteld over vervoer van personen met verward gedrag. De staatssecretaris neemt de resultaten van o.a. onze pilot mee in de overwegingen voor de verder uitwerking.

Meer informatie?
Wil je meer informatie over hoe wij passend vervoer verder hebben vormgegeven? Neem dan contact op met Karen Griep, projectleider.

Bron: ggzcentraal