Pilot patiënten met ernstig psychiatrische aandoeningen

Personen die verblijven in een ggz-instelling, onbegeleid op pad gaan en niet terugkeren:

ggz-instellingen krijgen er vroeg of laat mee te maken. Bijvoorbeeld doordat patiënten de tijd vergeten, verdwalen of een psychose krijgen. Met smartwatch ‘Miles’ is het mogelijk om passende zorg-op-afstand te organiseren voor patienten met ernstige psychische problemen. Het zorghorloge geeft grip op herstel en voorkomt verdwalen; of erger vermissing. De eerste 20 patiënten van Parnassia gaan op stap met Miles. Smartwatch Miles is ontwikkeld op initiatief van een familie van een patiënt in samenwerking met Parnassia.

Martin van der Weg, initiatiefnemer smartwatch Miles: “Onze zoon raakte tientallen keren vermist tijdens zijn uitstapjes naar de stad of het strand. Het is vooraf niet te zeggen waardoor hij ontregeld raakt. Maar als het gebeurt en hij verdwijnt van de radar, dan is het zoeken naar een speld in een hooiberg. Op verschillende plekken in Nederland is hij weer teruggevonden, psychotisch en verwaarloosd. Toen hij twee weken vermist raakte, wisten we als familie: dit moet en kan anders.”

Maatje voor onderweg

Smartwatch Miles ziet er uit als een gewoon horloge en is een ‘maatje voor onderweg’. De functies van Miles zijn volledig aangepast aan wat patiënten en zorgprofessionals nodig achten. Het bewegingsgebied, de terugkeertijd en navigatie zijn de basis. Een patiënt kan met de telefoon in Miles de afdeling bellen om aan te geven dat hij later terug is dan afgesproken. Of de paniekknop gebruiken als hij is verdwaald. Door het contact tussen patiënt en zorgverlener is het mogelijk om iemand via Miles te begeleiden terug naar Parnassia. Wanneer zelfstandig terugkeren onmogelijk blijkt, wordt passend vervoer ingezet.

Veilig gevoel dat iemand meekijkt als het nodig is

Vrijheid en zelfstandigheid is een belangrijk uitgangspunt van de herstelondersteunende zorg voor mensen met een ernstig psychiatrische aandoening. Daarvoor gaan patiënten oefenen in de buitenwereld: een wandeling, een boodschapje in de supermarkt. Met Miles durven sommige patiënten sneller de stap te maken naar buiten te gaan zonder fysieke begeleiding. Het geeft een veilig gevoel dat er iemand met je meekijkt als het nodig is. Zo zorgt het horloge Miles ervoor dat iemand binnen veilige kaders zelfstandig op pad kan en, indien nodig, kan terugvallen op zorg-op-afstand.

Jurgen Verbeeck, psychiater en bestuurder Parnassia: Voor Parnassia past Miles perfect binnen twee van onze doelstellingen. Ten eerste om vanuit de herstelgedachte iedereen zoveel mogelijk op een veilige manier eigen keuzes te laten maken, in vrijheid van denken en handelen. Om te oefenen met eigen verantwoordelijkheid ook al is dat spannend. Miles biedt verbinding op afstand, zonder stigmatiserend te zijn. Ten tweede is het geweldig dat we met Miles familie en naasten als echte partners voor herstel en als aanjagers van innovatie kunnen ervaren. Zo ontstaat wederzijds meer begrip en respect tussen behandelaars en naasten.

Smartwatch Miles is een initiatief van Stichting Bestaanskracht en ontwikkeld met steun van Parnassia en de Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie (ZonMw) en is onderdeel van het landelijke actieprogramma ‘Voorkomen van vermissingen van mensen met verward gedrag’. Kijk voor meer informatie op www.watchmiles.nl