Professionals

Op een dagelijkse basis dienen cliënten met een GGZ- of verslavingsindicatie van locatie naar locatie vervoerd te worden. Soms is het voor deze cliënten lastig of niet mogelijk om zelfstandig te reizen en dat begrijpen wij. Vanwege de kwetsbaarheid van de doelgroep is het belangrijk dat het vervoer op een veilige, zorgvuldige en prettige manier gebeurd.

Wie zijn wij?

GGZ Vervoersdienst is een onafhankelijke, ‘normaliserende’ vervoersdienst, gespecialiseerd in het begeleiden en vervoeren van mensen die te maken hebben met GGZ- of verslavingsproblematiek. Wij werken met vakkundige en ervaren professionals die de situatie van de cliënten begrijpen, de-escalerend te werk gaan en het belangrijk vinden om de cliënten op een fijne, veilige manier te vervoeren.

GGZ Vervoersdienst is 365 dagen per jaar inzetbaar. Onze planning is 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar en wij voldoen aan de normering “kwaliteit kader ambulancezorg rondom psychiatrische beoordeling” Jaarlijks vind er een kwaliteitsaudit plaats om zo onze processen en kwaliteit te waarborgen.

Wat kunnen wij voor de cliënt en u betekenen?

Als professionele vervoersdienst ondersteunen en ontzorgen wij GGZ-instellingen, ziekenhuizen en andere aanpalende instellingen in het begeleiden en vervoeren van cliënten met GGZ- of verslavingsproblematiek. Indien nodig stabiliseren wij de situatie bij aankomst. Daarna zorgen wij voor een veilige, prettige reis en een passende overdracht bij aankomst op de bestemming.

Wij brengen de rust weer terug

We zien dat kwetsbare doelgroepen doorgaans gevoelens van angst en onrust ervaren in stressvolle situaties. Situaties waar zij op dat moment even geen grip op hebben. Onze medewerkers zijn opgeleid en getraind om met verschillende soorten cliënten, in verschillende situaties om te kunnen gaan. Wij gaan de-escalerend te werk en hanteren een motiverende, optimistische aanpak. Soms betekent dit dat we met de cliënt moeten praten, soms moeten we vooral naar de cliënt luisteren en soms moeten we er gewoon even voor de cliënt zijn.

Wij gebruiken onopvallende, witte busjes om de cliënt te vervoeren

Wij kiezen er heel bewust voor om de cliënten te vervoeren in onopvallende, witte busjes met minimale herkenbaarheid. De busjes zijn betrouwbaar en verantwoord ingericht, zodat de cliënt veilig van locatie naar locatie vervoerd kan worden.

Wij staan elke dag, 24 uur per dag, klaar om de cliënt te vervoeren

GGZ Vervoersdienst is gevestigd op verschillende locaties door heel het land. Zo kunnen we in bijna alle gevallen binnen één uur op locatie aanwezig zijn.