ggz vervoersdienst veilig van a naar b zorgvervoer

OG Heldringstichting en GGZ vervoersdienst werken samen om veilig en passend vervoer te bieden aan jongeren binnen de gesloten jeugdzorg. Dit is belangrijk, want ook de reis van en naar OG Heldringstichting dient soms in een gesloten kader plaats te vinden. En ook dan willen wij de jongere blijvend kunnen beschermen.

Vanuit het contact, en met goede begeleiding door onze professionals, maken wij het vervoer voor de jongeren zo prettig mogelijk.

Regelmatig evalueren wij onze samenwerking en stellen doelen bij waar nodig. Zo blijven wij steeds in ontwikkeling om de zorg ook tijdens de reis zo goed mogelijk te houden.

De veranderingen in de jeugdzorg hebben natuurlijk ook effect op de vraag en de eisen die gesteld worden aan het vervoer. Het dynamischer werkveld dat is ontstaan vraagt een flexibelere inzet van de reisvoorzieningen. Dit brengt uitdagingen met zich mee, die wij samen aanpakken.

Zo maken OG Heldringstichting en GGZ vervoersdiensten zich blijvend hard om kwalitatief goede zorg te waarborgen. Voor nu en in de toekomst. Van A naar B.