GGZ vervoer locaties in Nederland

GGZ Vervoer en korte aanrijtijden

Binnen het GGZ Vervoer is de aanrijtijd een belangrijk aspect. Op het moment dat u een rit heeft aangevraagd dan wilt dat dit met de grootste zorg wordt uitgevoerd. Bij acute ritten speelt snelheid een belangrijke rol. GGZ Vervoersdienst kan in korte tijd op locatie zijn doordat wij vanuit 5 verschillende locaties in Nederland uitrukken. Onze wegrijdlocaties bevinden zich in : Amersfoort, Arnhem, Den Haag, Deventer, Roermond, Rotterdam en Utrecht.

Ook vervoer voor jeugdigen

Gelijktijdig met de aanpassingen in de jeugdwet, betreffende verantwoordelijkheden rondom personenvervoer, hebben we onze diensten uitgebreid. Dankzij de GGZ Vervoersdienst hebben we ervaring opgedaan binnen het vervoer van jeugdigen en wilden daar een passender aanbod voor bieden. Via Jeugdzorg Vervoer is de GGZ ambulance nu ook inzetbaar voor jongeren.