De GGZ Vervoersdienst biedt kwaliteit, veiligheid en duurzaamheid als onderdeel van goede herstelgerichte zorg die begint op weg naar de instelling.

ggz-vervoer-financieel

In een groot deel van de gevallen is vervoer van cliënten door de ambulancedienst voor rekening van de ontvangende instelling. Slechts voor vervoer met “medische noodzaak”, kan het vervoer vergoed worden via de DBC, dat zijn uitzonderingssituaties. De GGZ Vervoersdienst is ook zelf in overleg met zorgverzekeraars over financiering/vergoeding van het vervoer.

Het meeste vervoer kan in principe door iedere partij geregeld worden die de instelling daarvoor in wil schakelen; familieleden, een taxi, een ambulance of de GGZ vervoersdienst. Van belang is dat het vervoer snel, veilig en professioneel gebeurd, de GGZ Vervoersdienst voldoet aan deze criteria.

De prijs die wij (GGZV) rekenen voor het vervoer hangt af van de afstand die er gereden moet worden en de duur van de rit en het aantal hulpverleners die er meegaan. We kunnen vaststellen dat GGZ Vervoersdienst vaak goedkoper is dan de andere oplossingen. Maar het belangrijkste is de cliënt, dat is ons vertrekpunt; De cliënt is de winnaar in dit initiatief.