Professioneel GGZ Vervoer

De GGZ Vervoersdienst biedt kwaliteit, veiligheid en duurzaamheid als onderdeel van goede herstelgerichte zorg die begint op weg naar de instelling.

Doelgroep

Cliënten met psychische stoornissen en/of verslavingsproblematiek, die vervoer nodig hebben naar een instelling voor GGZ zorg of die vervoerd moeten worden tussen twee instellingen door heel Nederland.

  • Die geen direct spoedeisende somatische noodzaak hebben, die ambulance-inzet rechtvaardigt

  • Die te veel last hebben van hun ziektebeeld om zelf vervoer te kunnen organiseren

  • Waarbij het ziektebeeld zo dominant is dat de reis begeleid moet worden door professionals die over meer vaardigheden beschikken dan een reguliere taxidienst

  • Die geen beroep kunnen doen op de ondersteuning vanuit de hulpverlening, omdat vervoer geen onderdeel uit maakt van het verpleegarrangement

  • Waarbij het ziektebeeld dermate dominant is dat het onverantwoord is om de cliënt met 1 medewerker aan de reis te laten beginnen

  • Die onvoldoende steun in hun netwerk en omgeving hebben om zich door hen te laten vervoeren

  • GGZ, verslavingszorg, forensische GGZ, verstandelijke gehandicapten zorg, jeugd GGZ