De Voedselbank en GGZ Vervoersdienst

Meer dan 1 miljoen mensen in Nederland leven onder de armoedegrens. De vrijwilligers bij de voedselbanken delen elke week eten uit aan mensen die dat tijdelijk hard nodig hebben.
Helaas zijn er door de coronacrisis steeds meer gezinnen die deze ondersteuning nodig hebben.
Vandaag hebben we een bezoek gebracht aan de Voedselbank in Arnhem. We hebben meer gehoord over de verspreiding en hoe zij dit in deze corona periode georganiseerd hebben.

De Voedselbank zet verschillende middelen in om zoveel mogelijk gezinnen te bereiken die in nood zitten. Schaamte is, zoals we bij de voedselbanken weten, de grootste barrière voor gezinnen om hulp te vragen.
We vinden het dan ook erg belangrijk dat hier meer aandacht voor komt en mensen zich geen zorgen zouden hoeven maken om een gevulde koelkast.
Uiteraard zijn we niet met lege handen gegaan. GGZ Vervoersdienst heeft ervoor gekozen om dit jaar het klant presentje over te slaan en dit budget in goederen aan de Voedselbank te doneren.
We zullen verder in gesprek gaan met de Voedselbank om te onderzoeken op welke manier we nog meer een bijdrage kunnen leveren.
Graag gaan wij als team nog een keer terug om onze handen uit de mouwen te steken en te helpen met het verwerken van alle inkomende levensmiddelen.

ggzv vervoer kerstpakket-voedselbank

De Voedselbank en GGZ Vervoersdienst