Vanuit de projectgroep bestaande uit leden van het Witte Kruis, Altrecht, RAVU, GGz Centraal en Zorgbelang Inclusief heeft er op 20 oktober 2020 een audit plaatsgevonden bij de GGZ Vervoersdienst.

Verschillende criteria zijn getoetst door middel van interviews met het management en begeleiders. Het inzien van dossiers en documenten en een inspectie van de voertuigen.

Eind dit jaar komt er een einde aan de pilot periode. De staatsecretaris heeft besloten dat de ambulancediensten verantwoordelijk blijven voor het vervoer voor en na beoordeling. Tegelijkertijd biedt de staatsecretaris de mogelijkheid om partijen zoals GGZVervoersdienst – voor zover ze voldoen aan het kwaliteitsstatuut vervoer – als onderaannemer in te zetten.

We zijn dan ook erg blij met het behaalde resultaat van deze audit. Dit geeft ons en onze samenwerkingspartners vertrouwen om aan het besluit van de staatssecretaris omtrent vervoer en begeleiding binnen de psychiatrie te voldoen.

audit ggzvervoersdienst

RAV Utrecht ter illustratie