GGZ Vervoerdienst heeft nieuws waar we best een beetje trots op zijn. Per 1 april starten we namelijk met een pilot in Noord- en Midden-Limburg én een in Zuid-Limburg. Gedurende een jaar zullen partners in deze regio’s ervaring opdoen met de inzet van GGZ Vervoersdienst voor het vervoer van verwarde personen.
In de regio Noord- en Midden-Limburg gaan wij deze samenwerking aan met Crisisdienst Vincent van Gogh, MET ggz en de politie. In Zuid-Limburg bundelen wij onze krachten met Crisisdienst Zuyderland, Mondriaan en de politie

Wilt u hier meer over weten? dan kan dat via deze link