slider1
Goede zorg begint op
weg naar de instelling
Onderweg met
goede zorg!

Met de GGZ Vervoersdienst willen wij de zorg
tijdens het vervoer naar de GGZ instelling voor
mensen met psychiatrische problemen
kwalitatief verbeteren.

hartje

Onderweg met goede zorg!

De GGZ Vervoersdienst streeft naar het beste vervoer van en naar de GGZ instelling

gelderland
Daarom bieden wij voor mensen met psychiatrische problemen een vervoersdienst, zodat goede zorg begint op weg naar de instelling.

Met de GGZ Vervoersdienst willen wij ook de zorg tijdens het vervoer naar de GGZ instelling voor mensen met psychiatrische problemen kwalitatief verbeteren. Daarom bieden wij een ‘normaliserende’ vervoersdienst zodat goede zorg begint op weg naar de instelling.
gelderland
Met de GGZ Vervoersdienst willen wij ook de zorg tijdens het vervoer naar de GGZ instelling voor mensen met psychiatrische problemen kwalitatief verbeteren. Daarom bieden wij een ‘normaliserende’ vervoersdienst zodat goede zorg begint op weg naar de instelling.

Jeugdzorg Vervoer

Dankzij de GGZ Vervoersdienst hebben we ervaring opgedaan binnen het vervoer van jeugdigen en wilden daar een passender aanbod voor bieden.

Gelijktijdig met de aanpassingen in de jeugdwet, betreffende verantwoordelijkheden rondom personenvervoer, hebben we onze diensten uitgebreid.

gelderland

Werkplek

De GGZ Vervoersdienst biedt kwaliteit, veiligheid en duurzaamheid als onderdeel van goede herstelgerichte zorg die begint op weg naar de instelling.

Als medewerker van een GGZ instelling bent u vaak veel tijd kwijt om voor mensen passend vervoer te regelen. Ons personenvervoer helpt u op weg.

De GGZ Vervoersdienst biedt hiervoor de oplossing. Voor mensen die vervoert moeten worden van of naar een afdeling of instelling, teruggebracht moeten worden na vermissing of begeleiding nodig hebben tijdens hun vervoer. Wij dragen zorg voor een veilig transport van personen met een psychische aandoening of verslaving.
2014 © GGZ Vervoersdienst | Alle rechten voorbehouden | Algemene voorwaarden